ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

∆ευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ἀγαπητοί φίλοι καί φίλες Μεγαρευμιῶτες,

Ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητας τοῦ ἀγαπημένου μας χωριοῦ μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς παρουσιάζουμε τήν ἐπανέκδοση τῆς «Ἱστορίας τοῦ Μεγάλου Ρεύματος», τήν ὁποία συνέγραψε ὁ συγχωριανός μας καί διακεκριμένος Ἱεράρχης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως Γεννάδιος Ἀραμπατζόγλου, καί ἐξέδωσε γιά πρώτη φορά τό ἔτος 1949.

Μέ τή συμπλήρωση τριετίας ἀπό τήν ἀνάληψη τῆς διοίκησης τῆς Κοινότητάς μας, τήν ὁποία μᾶς ἐμπιστεύτηκαν μέ τήν τιμητική τους ψῆφο οἱ ὁμογενεῖς μας, εἶναι πράγματι συγκινητικό ὅτι οἱ Ταξιάρχες μας ἀξίωσαν μιά τέτοια εὐλογία. Τήν ἔκδοση αὐτή εἴχαμε ὑποσχεθεῖ στήν Α.Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στήν προσφώνησή μας ὅταν μᾶς ἐπισκέφθηκε καί χοροστάτησε στό Ναό μας τήν Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010.

Τό ἀνά χεῖρας ἔργο συμπλήρωσε ὁ ἐπίσης διακεκριμένος Ἐντιμολ. Κ. Βασίλειος Σταυρίδης, Καθηγητής τῆς Ἱερᾶς κατά Χάλκην Θεολογικῆς Σχολῆς καί Ἄρχων τοῦ Πατριαρχείου μας, καλύπτοντας τό χρονικό διάστημα ἀπό τό ἔτος 1949 μέχρι καί σήμερα. Γιά τήν κάλυψη τοῦ ἰδίου χρονικοῦ διαστήματος στήν ἐπανέκδοση αὐτή συμπεριλάβαμε καί τό ἐξαίρετο ἔργο τοῦ πολυγραφότατου καί λογίου συμπολίτη μας κ. Orhan Türker μέ τίτλο «Ἀπό τό Μέγα Ρεῦμα στό Arnavutköy» (Κων/πολη 1999) σέ θαυμάσια μετάφραση στήν ἑλληνική ἀπό τήν σύζυγό του καί ἀγαπητή σέ ὅλους μας κ. Αἰκατερίνη Πρόκου.

Ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῆς σημασίας τοῦ Ναοῦ μας καί τοῦ Μεγάλου Ρεύματος γενικώτερα γιά τήν Πολίτικη Ρωμηοσύνη καί τήν ἱστορία τοῦ Γένους μας, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια, ὥστε ἡ ἔκδοση αὐτή νά εἶναι ποιοτική, ἀντάξια τῶν προγόνων μας καί τῆς κληρονομίας πού μᾶς ἐμπιστεύτηκαν.

Παραδίδουμε τόν παρόντα τόμο μέ ἱκανοποίηση καί ἐγκαύχηση σέ ὅλους τούς ἀνά τήν οἰκουμένη Μεγαρευμιῶτες, σέ ὅλους τούς Πολῖτες, ἀλλά καί ὅλους τούς φιλόμουσους ἀναγνῶστες μέ τήν εὐχή ἀλλά καί τήν προσμονή νά ἐνθυμοῦνται καί νά ἐπισκέπτωνται τό βοσπορινό μας χωριό, ἀνακαλύπτοντας μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου τήν πλούσια ἱστορία καί προσφορά του στό Γένος καί στήν Ἐκκλησία.

Μέγα Ρεῦμα, 14 Φεβρουαρίου 2011.

Μέρος I


Μέρος II


 

Στοιχεία επικοινωνίας

 Κοινότητα Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος

  Satış Meydanı, 34347 Arnavutköy, Beşiktaş, Istanbul, Turkey

 Τηλέφωνο: (+90) 212 26 35 744

  Email: info@megalorevma.org

  Website: www.megalorevma.org

     

Αδελφότητα στην Αθήνα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αδελφότητας Κων/πολιτών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου "Ο Ταξιάρχης" και ενημερωθείτε για τις δράσεις της, στην Αθήνα.

adelfothta logo

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στη λίστα emails της Κοινότητας για να μαθαίνετε νέα μας.

Please enable the javascript to submit this form